EXPLORE EVERYTHING YOU NEED

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Zgodnie z przeprowadzoną procedurą wyboru Wykonawcy zadania pn.:

Innowacyjna eksploracja drogą do efektywnego wydobycia – przygotowanie kompleksowej i efektywnej kosztowo metodyki prospekcji wraz z zaprojektowaniem odpowiedniego modelu wydobycia złóż wysokojakościowych kwarcytów na potrzeby przemysłu metalurgicznego,

wykonanie powyższego zadania zostanie powierzone następującemu Podmiotowi:

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków