EXPLORE EVERYTHING YOU NEED

BADANIA I INNOWACJE

PROXIS, jako spółka z grupy MŚP, uczestniczy w pracach badawczych i rozwojowych dotyczących górnictwa, geoinżynierii, geologii, hydrogeologii, geoinformatyki, geodezji, ochrony środowiska jak i nowych technologii energetycznych, w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych tj. Horyzont2020 jak i polskich funduszy strukturalnych.

Celem działalności badawczej spółki jest opracowanie nowych i ulepszonych technologii poszukiwania złóż surowców mineralnych, bazujących na innowacyjnym i efektywnym ekonomicznie połączniu wypracowanych wcześniej metod poszukiwawczych z innowacjami opracowanymi przez czołowe jednostki naukowe na świecie. Rozwiązania wypracowane w ramach projektów badawczych mają za cel wydajne i nisko kosztowe prowadzenie projektów poszukiwawczych na wszelkiego typu złożach, włączając złoża surowców krytycznych znajdujące się na terenie obszarów objętych specjalnymi ograniczeniami formalno-prawnymi (takimi jak parki narodowe i inne).