EXPLORE EVERYTHING YOU NEED

PROJEKTY POSZUKIWAWCZE

PROXIS zajmuje się kompleksowym prowadzeniem projektów poszukiwawczych złóż surowców mineralnych. Usługi obejmują przygotowanie, zarządzanie i prowadzenie projektów poszukiwawczych złóż surowców mineralnych.

W ramach świadczonych usług PROXIS opracowuje pełne projekty poszukiwacze, lub ich część, w zależności od potrzeb klienta. Firma świadczy usługi prawne – wsparcie i prowadzenie procesu rejestracji spółek dedykowanych i doradztwo, aż do momentu uzyskania koncesji na poszukiwania i wydobycie złóż, jak i późniejsza obsługa i realizacja zobowiązań formalno-prawnych wynikających z samych koncesji.

Oferta usług geologicznych firmy obejmuje kompleksowy research i opracowanie bazy danych, analizę dostępnych informacji geologicznych, opracowanie odpowiednich technik badawczych w zależności od rodzaju i stopnia rozpoznania złoża, powołanie i nadzór nad pracownikami prowadzącymi działalność poszukiwawczą w każdej części świata, włączając rekrutację pracowników lokalnych w tym pracowników terenowych, doświadczonych geologów, geofizyków, geodetów, jak i nadzór i organizację pełnej logistyki projektu (włączając kwestie formalne dot. wiz, ubezpieczeń, kwestii zdrowotnych i innych). Prace poszukiwawcze proponowane przez specjalistów i partnerów firmy PROXIS obejmują pełny rekonesans geologiczny, mapowanie, pobieranie prób, przeprowadzenie prac geofizycznych, teledetekcyjnych. Analizy mineralogiczne, petrologiczne, strukturalne, chemiczne są realizowane przez akredytowanych partnerów spółki.